ENERGYNEST: Warmteopslag voor een duurzame industriële toekomst in de Benelux

Carlijn Lahaye: Managing Director of ENERGYNEST BV in the Netherlands

written by

Share

Terugblik op het eerste jaar

Ruim een jaar geleden begon Carlijn Lahaye als Managing Director van ENERGYNEST Nederland. Sindsdien heeft het bedrijf veel vooruitgang geboekt. “Toen ik begon, wisten heel veel partijen in Nederland niet wat hoge temperatuur warmteopslag was, en alleen insiders kenden ENERGYNEST. Nu krijgen we juist veel telefoontjes van geïnteresseerde klanten uit Nederland en België,” vertelt ze trots. 

Drijfveer: Een duurzame toekomst met ENERGYNEST

Met een brede achtergrond in energie en afvalbeheer, was de keuze om bij ENERGYNEST te starten voor Carlijn een logische stap. “We moeten het hele energiesysteem vergroenen. Dat is essentieel voor een toekomst met minder CO2-uitstoot, lagere energiekosten en een stabielere energievoorziening. Dit zal niet alleen de industrie, maar ook onze samenleving als geheel ten goede komen. Als je kijkt naar het finaal eindgebruik van energie, dan wordt 20% gebruikt als proceswarmte in de industrie. Dus als we het energiesysteem willen vergroenen, moeten we daar iets mee. Ik vind dat hoge temperatuur warmteopslag een cruciaal puzzelstukje is om dit te realiseren,” legt ze uit.

 

Bij de kennismaking met ENERGYNEST, was ze direct overtuigd door de robuuste bewezen technologie, de getalenteerde mensen die er werken, de betrokken eigenaren en het feit dat het al op industriële schaal draait. Ze noemt het “de perfecte technologie om Nederland en België te helpen met verduurzamen.” Haar steentje bijdragen aan de vergroening en het verbeteren van de wereld is wat haar drijft.

Warmteopslag: cruciaal voor energietransitie en netstabiliteit

Er zijn grote kansen in de Benelux-markt, gedreven door Europese wetgeving die bedrijven verplicht om binnen 15 jaar koolstofvrij te produceren. Warmteopslag wordt gezien als een kosteneffectieve manier om aan deze doelstellingen bij te dragen.

 

“Bovendien kan warmteopslag een belangrijke rol spelen bij het oplossen van korte termijn problemen, zoals netcongestie,” voegt ze toe. “Netcongestie ontstaat wanneer de vraag naar elektriciteit tijdelijk piekt en het netwerk moeite heeft om aan die vraag te voldoen, of andersom, doordat het aanbod van elektriciteit piekt en de vraag achterblijft. Hoe meer de opwek van energie weersafhankelijk wordt, hoe belangrijker flexibiliteit en dus opslag is. Door warmteopslag kunnen we energie opslaan op momenten dat er een overschot aan elektriciteit is, bijvoorbeeld van wind- en zonneparken, en deze beschikbaar stellen wanneer de vraag hoog is. Dit vergroot niet alleen het gebruik van duurzame energie, maar ontlast ook het elektriciteitsnet, wat leidt tot een stabieler en duurzamer energiesysteem.”

 

Het landschap van warmteopslag verandert snel, met veel nieuwe bedrijven die de markt betreden. Een van de grootste uitdagingen is het gebrek aan bekendheid van hoge temperatuur warmteopslag. “Veel mensen associëren warmteopslag met water, wat efficiënt is bij lage temperaturen, maar niet toepasbaar voor industriële processen op hoge temperaturen,” legt ze uit. Ze zet zich sterk in om deze technologie bekender te maken. “Mensen kunnen je pas overwegen als ze weten dat je bestaat. Dus, het verkrijgen van die bekendheid door middel van conferenties bijwonen, presentaties geven en artikelen schrijven, is een must.”

Onderscheidend door flexibiliteit en maatwerkoplossingen

ENERGYNEST onderscheidt zich door de klantgerichte benadering en maatwerkoplossingen. “Wij zeggen niet simpelweg ‘dit is ons product, koop het maar’. We werken nauw samen met de klant om de beste integratie en slimme oplossingen te vinden die specifiek op hun behoeften zijn afgestemd. Onze engineers denken mee met de klant en passen onze technologie aan op de specifieke situatie. Dit krijgen we vaak terug in de feedback, en het is een bevestiging dat onze aanpak werkt en gewaardeerd wordt,” vertelt Lahaye. “Deze flexibiliteit en maatwerkoplossingen zijn wat ons echt onderscheidt in de markt.”

De impact van het hoofdlijnenakkoord en de Europese verkiezingen

Op de vraag hoe ze naar het nieuwe hoofdlijnenakkoord kijkt, geeft Lahaye aan vooral kansen te zien. “We zijn blij dat er aandacht wordt besteed aan het voortzetten van de energietransitie en het bevorderen van energieonafhankelijkheid en leveringszekerheid. Energieopslag zal een sleutelrol spelen in het realiseren van een stabiel, betaalbaar en onafhankelijk energiesysteem,” legt ze uit. Ze kijkt uit naar de samenwerking met het nieuwe kabinet om deze kansen te benutten.

 

Naast de landelijke politiek speelt de Europese wetgeving ook een cruciale rol in de plannen van ENERGYNEST. Met de afgelopen Europese verkiezingen kijkt ze met belangstelling naar de mogelijke invloeden op milieuwetgeving. “Het mooie is dat de klimaatwetgeving Europees is. Dat biedt een zekere veiligheid en continuïteit, omdat een landelijke regering daar niet zomaar van kan afstappen. Warmteopslag is een uiterst kosteneffectieve manier om bij te dragen aan verduurzaming,” zegt ze. “Daarnaast wordt onze technologie in Europa geproduceerd en gebruiken we geen zeldzame aardmetalen.”

Toekomstvisie

Met een groeiend aantal projecten en toenemende bekendheid ziet Lahaye een veelbelovende toekomst voor ENERGYNEST. Ze is ervan overtuigd dat warmteopslag onderdeel van industriële processen zal worden. “De verduurzaming moet doorgaan en warmteopslag is daarin heel belangrijk,” vertelt ze. “Het is essentieel dat mensen weten dat deze technologie bestaat en wat het kan doen. We moeten beleidsmakers en de industrie veel meer informeren over de voordelen en veelzijdigheid van hoge temperatuur warmteopslag.”

 

Carlijn sluit af met een positieve noot: “Hoge temperatuur warmte opslag wordt steeds bekender en er worden steeds meer projecten aangekondigd en gerealiseerd. Ik ben optimistisch over de toekomst. We hebben de technologie, de mensen en de wil om impact te maken.”

Latest News

In gesprek met Carlijn Lahaye na haar eerste jaar als Managing Director van ENERGYNEST Nederland

Met de ISO-certificering voor het eigen kwaliteitsmanagementsysteem blijft ENERGYNEST streven naar naleving van de hoogste normen en continue verbetering van zijn interne processen.

Avery Dennison, een toonaangevende wereldwijde fabrikant van verpakkingen en materialen, heeft vandaag Europa's grootste Concentrated Solar Thermal platform met thermische opslag in gebruik genomen in haar productiefaciliteit in Turnhout, België.