ENERGYNESTs thermal storage project with YARA featured in TEKNISK UKEBLAD

energynest in teknisk ukeblad

written by

Share

ENERGYNEST is featured in the August issue of TEKNISK UKEBLAD in Norway on its commercial project together with YARA International at the Herøya Industripark.

 

To learn more on how thermal storage helps YARA to efficiently balance their steam grid on site and have 24/7 green steam supply, please go to the official page of TEKNISK UKEBLAD for the full issue or download the ENERGYNEST feature HERE.

 

“Industriell prosessvarme utgjør nesten to tusen terawatt timer (TWh) per år. Årsaken til de høye utslippene fra industrien er at nesten 80% av prosessvarmen fortsatt kommer fra fossile kilder På sikt må all prosessvarme ha et utspring i fornybar energi. For de fleste anlegg vil dette innebære elektrisitet fra vindkraftverk og solceller. Kjeler som i dag fyres med kull, olje eller naturgass, må i fremtiden «fyres» med fornybar elektrisitet – enten direkte eller indirekte. Grønt hydrogen blir produsert gjennom vannelektrolyse med fornybar elektrisitet. Dette vil kunne fase ut fossile kilder til mange høytemperatur prosesser, typisk over 650 grader celsius. Å gå via hydrogen medfører imidlertid store energitap i produksjon og lagring. En slik løsning bør først vurderes når direkte elektrifisering ikke er mulig.”

 

Latest News

Energy storage is a key topic for the German business community. After all, the energy transition and thus the shift to renewable energy sources plays an important role for the ESG and sustainability goals and strategies of companies.

The pulp and paper industry is considered energy-intensive. But new solutions around recycling and energy storage raise great hopes. There is a lot of potential in thermal energy storage solutions.

Energy storage systems can help to successfully integrate volatile energy sources – and thus make the energy market more secure and flexible.