ENERGYNESTs thermal storage project with YARA featured in TEKNISK UKEBLAD

energynest in teknisk ukeblad

Written by

Share

ENERGYNEST is featured in the August issue of TEKNISK UKEBLAD in Norway on its commercial project together with YARA International at the Herøya Industripark.

 

To learn more on how thermal storage helps YARA to efficiently balance their steam grid on site and have 24/7 green steam supply, please go to the official page of TEKNISK UKEBLAD for the full issue or download the ENERGYNEST feature HERE.

 

“Industriell prosessvarme utgjør nesten to tusen terawatt timer (TWh) per år. Årsaken til de høye utslippene fra industrien er at nesten 80% av prosessvarmen fortsatt kommer fra fossile kilder På sikt må all prosessvarme ha et utspring i fornybar energi. For de fleste anlegg vil dette innebære elektrisitet fra vindkraftverk og solceller. Kjeler som i dag fyres med kull, olje eller naturgass, må i fremtiden «fyres» med fornybar elektrisitet – enten direkte eller indirekte. Grønt hydrogen blir produsert gjennom vannelektrolyse med fornybar elektrisitet. Dette vil kunne fase ut fossile kilder til mange høytemperatur prosesser, typisk over 650 grader celsius. Å gå via hydrogen medfører imidlertid store energitap i produksjon og lagring. En slik løsning bør først vurderes når direkte elektrifisering ikke er mulig.”

 

Latest News

Utilizing the power of the sun: especially in regions and countries with high solar irradiation, the power of the sun has long been …

Europe is facing an unprecedented energy crisis. High gas and electricity prices as well as discussions about energy security are causing uncertainty among …

Thermal Energy Storage could save the EU over 500Mt CO2 per year, says a new whitepaper from the European Energy Research Alliance.