Privacybeleid

Algemene informatie over de verwerking van uw gegevens

Wij zijn wettelijk verplicht u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens (hierna ‘gegevens’ genoemd) wanneer u onze website gebruikt. Deze privacyverklaring informeert u over de details van de verwerking van uw gegevens en over uw wettelijke rechten in dit verband. Voor begrippen als ‘persoonsgegevens’ en ‘verwerking’ gelden de wettelijke definities volgens art. 4 AVG. Wij behouden ons het recht voor om het privacybeleid in de toekomst aan te passen, met name in het geval van verdere ontwikkeling van de website, het gebruik van nieuwe technologieën of wijzigingen in de rechtsgrondslagen of de desbetreffende jurisprudentie. We raden u aan dit privacybeleid van tijd tot tijd door te lezen en een afdruk of kopie toe te voegen aan uw administratie.

Omvang

Dit privacybeleid is van toepassing op alle pagina’s van https://energy-nest.com. Het heeft geen betrekking op gelinkte websites van andere aanbieders.

Verwerker

De volgende partij staat bekend als de verwerker onder de wetgeving voor gegevensbescherming en is daarom verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens binnen het bereik van dit privacybeleid:

ENERGYNEST AS
Billingstadsletta 13,
1396 Billingstad,
Noorwegen

Tel: +47 66 77 94 60

E-mail: post@energy-nest.com

Vragen over gegevensbescherming

Als u vragen hebt over gegevensbescherming met betrekking tot ons bedrijf of onze website, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onder ‘Verwerker’.

Beveiliging

We hebben uitgebreide technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, misbruik, verlies en andere externe verstoringen. Daarom evalueren we onze beveiligingsmaatregelen regelmatig en passen we ze aan de nieuwste normen aan.

Uw rechten

U hebt de volgende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die op u betrekking hebben die u tegen ons kunt doen gelden:

 • Recht van inzage: U kunt toegang vragen tot de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die wij verwerken, zoals uiteengezet in art. 15 AVG.
 • Recht op rectificatie: Als de informatie over u niet (meer) correct is, kunt u verzoeken om rectificatie in overeenstemming met art. 16 AVG. Als uw gegevens onvolledig zijn, kunt u vragen om ze aan te vullen.
 • Recht op verwijdering: U kunt verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen in overeenstemming met art. 17 AVG.
 • Recht op beperking van de verwerking: Op grond van art. 18 AVG heeft u het recht om te eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.
 • Recht om bezwaar te maken tegen verwerking: Op grond van art. 21(1) AVG hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die plaatsvindt op basis van art. 6(1) zin 1(e) of (f) AVG. Als u bezwaar maakt, zullen we uw gegevens niet verder verwerken, tenzij we dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden. De verwerking wordt ook voortgezet als de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen en uit te oefenen of te verdedigen tegen rechtsvorderingen (art. 21(1) AVG). Bovendien hebt u op grond van art. 21(2) AVG het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden, waaronder profilering voor zover dit verband houdt met dergelijke direct marketing. In dit privacybeleid vestigen we uw aandacht op dit recht op bezwaar bij het beschrijven van elke verwerking.
 • Recht om uw toestemming in te trekken: Als je toestemming hebt gegeven voor de verwerking, hebt u het recht om die toestemming in te trekken op grond van art. 7(3) AVG.
 • Recht op dataportabiliteit: U hebt het recht om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machineleesbaar formaat (‘dataportabiliteit’) en het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerker, indien aan de voorwaarden van art. 20(1)(a), (b) AVG zijn voldaan (art. 20 AVG).

U kunt uw rechten doen gelden door ons op de hoogte te stellen via de contactgegevens die hierboven onder ‘Verwerker’ zijn vermeld.

Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, dan hebt u volgens art. 77 AVG ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming van uw keuze. Hieronder valt ook de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming die verantwoordelijk is voor de verwerker:

Datatilsynet, PO Box 458 Sentrum, 0105 Oslo, Noorwegen: https://www.datatilsynet.no/en/about-us/contact-us/how-to-complain-to-the-norwegian-dpa/

Gebruik van onze website

In principe kunt u onze website voor louter informatieve doeleinden gebruiken zonder uw identiteit bekend te maken. Wanneer u de afzonderlijke pagina’s van de website in deze zin opent, worden er alleen toegangsgegevens doorgegeven aan onze webhostingservice zodat de website aan u kan worden weergegeven. Hierbij worden de volgende gegevens verwerkt:

 • Browsertype/browserversie
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Taal en versie van de browsersoftware
 • Datum en tijd van toegang
 • Hostnaam van het toegangsapparaat
 • IP-adres
 • Inhoud van het verzoek (specifieke pagina)
 • Toegangsstatus / HTTP-statuscode
 • Websites die bezocht zijn via de website
 • Referrer URL (daarvoor bezochte website)
 • Melding of de toegang succesvol was en
 • Volume overgedragen gegevens.

Het is noodzakelijk dat deze gegevens tijdelijk worden verwerkt om het voor u technisch mogelijk te maken om onze website te bezoeken en om de website op uw apparaat te leveren. De toegangsgegevens worden niet gebruikt om individuele gebruikers te identificeren en worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen. De grondslag voor de verwerking is art. 6(1) zin 1(f) AVG. We hebben gerechtvaardigde belangen bij het waarborgen van de functionaliteit, integriteit en veiligheid van de website. De toegangsgegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel van de verwerking. In het geval van het registreren van gegevens om de website te leveren, is dit het geval wanneer u uw bezoek aan de website beëindigt.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. U hebt het recht om bezwaar te maken als u redenen hebt die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt ons uw bezwaar sturen via de contactgegevens die hierboven onder ‘Verwerker’ zijn vermeld.

Apparaatinformatie

Naast de bovengenoemde toegangsgegevens worden er technologieën gebruikt wanneer u de website gebruikt die informatie opslaan op uw apparaat (bijv. desktop pc, laptop, tablet of smartphone) of die toegang geven tot informatie die al op uw apparaat is opgeslagen. Deze technologieën kunnen bijvoorbeeld cookies, pixels, lokale opslag, sessieopslag, IndexedDB of browser fingerprinting-technologieën zijn. Deze technologieën kunnen worden gebruikt om u op verschillende apparaten en websites te herkennen.

Volgens § 25(1) van de Duitse wet op de gegevensbescherming inzake telecommunicatie en telemedia (TTDSG) hebben wij in het algemeen uw toestemming nodig voor het gebruik van deze technologieën. Volgens § 25(2) TTDSG is dit alleen niet vereist als de technologieën de overdracht van een bericht via een openbaar telecommunicatienetwerk mogelijk maken of als ze absoluut noodzakelijk zijn voor het leveren van een telemediadienst die u uitdrukkelijk hebt aangevraagd:

Technisch noodzakelijke apparaatinformatie

Sommige elementen van onze website dienen uitsluitend voor het overdragen van een bericht (§ (2) nr. 1 TTDSG) of zijn absoluut noodzakelijk om u onze website of afzonderlijke functies daarvan ter beschikking te stellen (§ 25(2) nr. 2 TTDSG):

 • Gebruikersvoorkeuren
 • Aanmeldgegevens.

De elementen worden gewist nadat opslag niet langer nodig is.

U kunt verwerking voorkomen door uw browserinstellingen dienovereenkomstig aan te passen. Voor elementen waarvan de opslagduur niet beperkt is tot de sessie, kunt u uw browserinstellingen aanpassen zodat de elementen worden gewist nadat uw sessie is verlopen.

Technisch niet-essentiële apparaatinformatie

Onze website gebruikt ook elementen die technisch niet noodzakelijk zijn. We gebruiken deze technologieën alleen met uw toestemming in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Informatie over de afzonderlijke technologieën en functies is te vinden in onze ‘Instellingen’ en in de volgende informatie, die is gesorteerd op de afzonderlijke functies:

 

“Toestemmingsbeheerplatform ‘Complianz’

Om het voor ons gemakkelijker te maken om uw toestemming te vragen voor het gebruik van cookies of andere trackingtechnologieën, zodat we uw apparaatinformatie en persoonsgegevens kunnen verwerken wanneer u onze website bezoekt, gebruiken we de toestemmingstool ‘Complianz’. Complianz biedt u de mogelijkheid om de verwerking van uw apparaatinformatie en persoonsgegevens met behulp van cookies of andere trackingtechnologieën voor de in Complianz genoemde doeleinden te accepteren of te weigeren. Dergelijke verwerkingsdoeleinden kunnen de integratie van externe elementen, integratie van gestreamde inhoud, statistische analyse, bereikmeting, gepersonaliseerde productaanbevelingen of gepersonaliseerde reclame omvatten. U kunt Complianz gebruiken om uw toestemming te verlenen of te weigeren voor alle verwerkingsdoeleinden, of om uw toestemming te verlenen of te weigeren voor afzonderlijke doeleinden of derde aanbieders. U kunt uw instellingen later weer wijzigen. Het doel van de integratie van Complianz is om gebruikers van onze website te laten beslissen of ze cookies en soortgelijke technologieën toestaan en hen de mogelijkheid te bieden om instellingen te wijzigen die ze al hebben aangebracht wanneer ze onze website blijven gebruiken. Wanneer Complianz wordt gebruikt, verwerken we persoonsgegevens en informatie van de gebruikte apparaten. Uw gegevens worden ook verstuurd naar Complianz (Complianz B.V. Kalmarweg 14-5 9723 JG (NL).

 De informatie over de instellingen die u hebt aangebracht, wordt ook opgeslagen op uw apparaat. De grondslag voor de verwerking is art. 6(1) zin 1(c) AVG in combinatie met art. 7(1) AVG, voor zover de verwerking dient om te voldoen aan de wettelijk gestandaardiseerde verplichtingen om bewijs te leveren voor het verlenen van toestemming. Anders is art. 6(1) zin 1(f) AVG de betreffende grondslag. Onze legitieme belangen in deze verwerking liggen in het opslaan van de instellingen en voorkeuren van gebruikers met betrekking tot het gebruik van cookies en het evalueren van toestemmingspercentages. Uw gebruikersinstellingen worden dan opnieuw opgeslagen voor deze periode, tenzij u de informatie over uw gebruikersinstellingen zelf vooraf verwijdert in uw apparaatinstellingen.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking, voor zover de verwerking is gebaseerd op art. 6(1) zin 1(f) AVG. U hebt het recht om bezwaar te maken als u redenen hebt die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt ons uw bezwaar sturen via de contactgegevens die hierboven onder ‘Verwerker’ zijn vermeld.

 
 

Contact opnemen met ons bedrijf

Wanneer u contact opneemt met ons bedrijf, bijvoorbeeld per e-mail of via het contactformulier op de website, verwerken we de door u verstrekte persoonsgegevens zodat we uw verzoek kunnen beantwoorden. Om vragen te kunnen verwerken die via het contactformulier zijn ingediend, is het essentieel dat u een voor- en achternaam, een geldig e-mailadres, telefoonnummer en land opgeeft en, indien van toepassing, gegevens van de configurator en gegevens over het gebruik van energieopslag. Het opgeven van uw bedrijf is optioneel. Op het moment dat het bericht naar ons wordt verzonden, worden uw IP-adres en de datum en tijd van registratie verwerkt. De grondslag voor deze verwerking is art. 6(1) zin 1(f) AVG en art. 6(1) zin 1(b) AVG, indien het contact wordt gelegd met de intentie om een overeenkomst te sluiten. Als het verzoek gericht is op het sluiten van een overeenkomst, is het noodzakelijk dat u uw gegevens verstrekt. Als u uw gegevens niet verstrekt, is het niet mogelijk om een overeenkomst te sluiten/uit te voeren en het verzoek te verwerken. De overige gegevens die tijdens het verzendingsproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Zodra de verwerking niet langer noodzakelijk is, wissen we de hier gegenereerde gegevens – meestal twee jaar na het einde van de communicatie – of, als er wettelijke bewaarplichten gelden, beperken we de verwerking van de gegevens.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. U hebt het recht om bezwaar te maken als u redenen hebt die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt ons uw bezwaar sturen via de contactgegevens die hierboven onder ‘Verwerker’ zijn vermeld.

 

Sollicitatieprocedure

Als onderdeel van de sollicitatieprocedure verwerken wij uw contactgegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer(s), gegevens uit uw sollicitatiedocumenten, in het bijzonder getuigschriften, cv, sollicitatiebrief, geboortedatum en geslacht, en, indien van toepassing, speciale categorieën persoonsgegevens zoals burgerlijke staat en mate van handicap. Het doel van deze verwerking is om uw geschiktheid voor een functie in ons bedrijf te controleren en de sollicitatieprocedure uit te voeren. In het geval van een (open) sollicitatie per e-mail verwerken we ook metadata uit uw e-mail, zoals de datum en tijd, om de sollicitatieprocedure uit te voeren. De grondslag voor deze verwerking is art. 6(1) zin 1(b) AVG in combinatie met § 26(1) van de Duitse Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens (BDSG), voor zover de gegevensverwerking noodzakelijk is om u in dienst te nemen en de arbeidsrelatie uit te voeren. Als we speciale categorieën persoonsgegevens verwerken, is de grondslag art. 9(2)(b) AVG in combinatie met § 26(3) BDSG. Het verstrekken van uw gegevens is noodzakelijk en verplicht om de overeenkomst te sluiten en uit te voeren. U kunt niet bij ons solliciteren als u uw gegevens niet verstrekt. We bewaren uw gegevens zo lang als nodig is in verband met de arbeidsrelatie. In de regel wissen we uw persoonsgegevens zodra deze niet langer nodig zijn voor de hierboven genoemde doeleinden en tenzij anderszins vereist door de wet. In het bijzonder bewaren we persoonsgegevens zo lang als we deze nodig hebben om juridische claims in te stellen of ons tegen claims te verdedigen. Dienovereenkomstig wissen we in het geval van afwijzing de gegevens van sollicitanten zes maanden na het verzenden van het bericht van afwijzing. De grondslag voor de verwerking voor rechtshandhavingsdoeleinden is art. 6(1) zin 1(b) AVG in combinatie met § 26(1) BDSG. Als we speciale categorieën van persoonsgegevens verwerken, in het bijzonder gegevens met betrekking tot handicaps, is de grondslag art. 9(2)(b) AVG in combinatie met par. 26(3) BDSG of art. 9(2)(f) AVG. Meer informatie is beschikbaar in de informatie over gegevensbescherming voor sollicitanten op het carrièreportaal. Als u een baan aanvaardt, slaan we uw gegevens voor de daaropvolgende arbeidsrelatie op in ons systeem voor het beheer van werknemersgegevens. Meer informatie is beschikbaar in de informatie over gegevensbescherming voor werknemers.

Carrièreportal via Personio

We gebruiken het carrièreportal van Personio (Personio GmbH, Rundfunkplatz 4, 80335 München, contact: datenschutz@personio.de; hierna te noemen ‘Personio’) voor het werven van talent en voor de sollicitatieprocedure. De doeleinden van de verwerking zijn het aanbieden van een eenvoudig formulier voor sollicitanten en het digitaal organiseren en implementeren van vacatures en werving. U kunt de persoonsgegevens die nodig zijn voor uw sollicitatie invoeren in het formulier Personio. Wanneer u solliciteert via het carrièreportal, worden uw gegevens uit het formulier en in het bijzonder uw IP-adres ook verwerkt door Personio. De grondslag voor de verwerking is art. 6(1) zin 1(f) AVG. We hebben een gerechtvaardigd belang bij het gebruik van de externe serviceprovider om ons digitale sollicitatieproces te optimaliseren. Meer informatie over de bescherming van uw gegevens en hoe lang Personio uw gegevens bewaart, vindt u op: https://www.personio.com/privacy-policy/. Daarnaast vindt u details over verdere aspecten van gegevensverwerking in verband met uw sollicitatie en verwerking door Personio in de informatie over gegevensbescherming voor sollicitanten op het carrièreportal.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking voor zover deze is gebaseerd op art. 6(1) zin 1(f) AVG. Uw recht op bezwaar bestaat als u redenen hebt die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt ons uw bezwaar sturen via de contactgegevens die zijn vermeld onder ‘Verwerker’.

Verwerking voor contractuele doeleinden

Wij verwerken uw persoonsgegevens indien en voor zover dit noodzakelijk is voor het initiëren, creëren, uitvoeren en/of beëindigen van een juridische transactie met ons bedrijf. De grondslag hiervoor is art. 6(1) zin 1(b) AVG. Het is noodzakelijk voor u om uw gegevens te verstrekken om de overeenkomst te sluiten en u bent contractueel verplicht om uw gegevens te verstrekken. Als u uw gegevens niet verstrekt, is het niet mogelijk om een overeenkomst te sluiten en/of uit te voeren. Zodra het doel is bereikt (bijv. verwerking van de overeenkomst), worden de persoonsgegevens geblokkeerd voor verdere verwerking of gewist, tenzij we gerechtigd zijn om de gegevens te blijven verwerken op basis van een door u verleende toestemming (bijv. toestemming voor de verwerking van uw e-mailadres voor het verzenden van promotionele e-mails), een contractuele overeenkomst, een wettelijke toestemming (bijv. toestemming voor het verzenden van direct marketing) of op basis van gerechtvaardigde belangen (bijv. bewaring voor het doen gelden van claims).

Uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden indien

 • dit noodzakelijk is voor het creëren, uitvoeren of beëindigen van legale transacties met ons bedrijf (bijv. bij het doorgeven van gegevens aan een betalingsdienstaanbieder/een verzendbedrijf om een overeenkomst met u te verwerken), in overeenstemming met art. 6(1) zin 1(b) AVG), of
 • een onderaannemer of partij die wij gebruiken om onze verplichtingen na te komen en die wij uitsluitend gebruiken in het kader van het leveren van de door u gevraagde aanbiedingen of diensten, deze gegevens nodig heeft (tenzij u uitdrukkelijk anders wordt geïnformeerd, zijn dergelijke hulppartijen alleen gerechtigd de gegevens te verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor het leveren van de aanbieding of de dienst), of
 • er een uitvoerbaar officieel bevel is (art. 6(1) zin 1(c) AVG), of
 • er een afdwingbaar gerechtelijk bevel is (art. 6(1) zin 1(c) AVG), of
 • we wettelijk verplicht zijn om dit te doen (art. 6(1) zin 1(c) AVG), of
 • de verwerking noodzakelijk is om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen (art. 6(1) zin 1(d) AVG), of
 • dit noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag (art. 6, lid 1, zin 1, (e) AVG), of
 • we onze doorslaggevende gerechtvaardigde belangen, of die van een derde partij, kunnen aanvoeren voor de openbaarmaking (art. 6(1) zin 1(f) AVG).

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan andere personen, bedrijven of instanties, tenzij u hiervoor uw toestemming hebt gegeven. De grondslag voor de verwerking is dan art. 6(1) zin 1(a) AVG. In dit privacybeleid vestigen we uw aandacht op de respectievelijke ontvangers bij het beschrijven van elke verwerkingshandeling.

E-mailmarketing

Adverteren bij bestaande klanten

Wij behouden ons het recht voor om het e-mailadres dat u bij uw bestelling conform de wettelijke bepalingen opgeeft, te gebruiken om u tijdens of na uw bestelling de volgende inhoud per e-mail toe te sturen, tenzij u al bezwaar hebt gemaakt tegen deze verwerking van uw e-mailadres:

 • Technische informatie over thermische batterijtechnologieën en de ENERGYNEST opslagtechnologie, uitnodigingen voor evenementen die door ons bedrijf worden georganiseerd om onze producten te presenteren en aanvragen voor individueel klantenadvies.

De grondslag voor de gegevensverwerking is art. 6(1) zin 1(f) AVG. Onze gerechtvaardigde belangen in de beschreven verwerking liggen in het verbeteren en optimaliseren van onze diensten, het uitvoeren van direct marketing en het verzekeren van klanttevredenheid. We zullen uw gegevens wissen wanneer u stopt met het gebruik van de service, maar niet later dan drie jaar na beëindiging van de overeenkomst.

We willen u erop wijzen dat u te allen tijde bezwaar kunt maken tegen het ontvangen van direct marketing en tegen de verwerking van de gegevens voor direct marketing, zonder dat u daarvoor andere kosten hoeft te maken dan de transmissiekosten volgens de basistarieven. Hier hebt u een algemeen recht van bezwaar zonder opgaaf van redenen (art. 21(2) AVG). Om dit te doen, klikt u op de afmeldlink in de betreffende e-mail of stuurt u ons uw bezwaar naar de contactgegevens onder ‘Verwerker’  

Nieuwsbrief

U hebt de mogelijkheid om u op de website te abonneren op onze e-mailnieuwsbrief, waarmee we u regelmatig informeren over de volgende inhoud:

 • Aanbiedingen van en informatie over onze producten, met name de thermische batterijtechnologie en de ENERGYNEST opslagtechnologie en de mogelijkheden voor CO2-reductie, studies uit verschillende sectoren, nieuwe wettelijke vereisten voor de industrie
 • Technische informatie over thermische batterijtechnologieën en de ENERGYNEST opslagtechnologie, uitnodigingen voor evenementen die door ons bedrijf worden georganiseerd om onze producten te presenteren en aanvragen voor individueel klantenadvies.

Om de nieuwsbrief te ontvangen, moet u een geldig e-mailadres bij ons opgeven. We verwerken het e-mailadres voor het verzenden van onze e-mailnieuwsbrief en zolang u geabonneerd bent op de nieuwsbrief. De grondslag voor de verwerking is art. 6(1) zin 1(a) AVG.

U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw e-mailadres ten behoeve van de toezending van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken door direct op de afmeldlink in de nieuwsbrief te klikken of door ons een bericht te sturen via de contactgegevens die onder ‘Verwerker’ staan vermeld. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking.

Om uw inschrijving voor de nieuwsbrief te documenteren en misbruik van uw persoonsgegevens te voorkomen, gebruiken we een zogenaamde dubbele opt-in procedure voor inschrijvingen voor e-mailnieuwsbrieven. Nadat u de als verplicht gemarkeerde gegevens hebt ingevoerd, sturen wij u een e-mail naar het door u opgegeven e-mailadres, waarin wij u vragen uw abonnement op de nieuwsbrief uitdrukkelijk te bevestigen door op een bevestigingslink te klikken. We verwerken de datum en tijd van uw inschrijving voor de nieuwsbrief en het tijdstip van uw bevestiging. Zo zorgen we ervoor dat u onze e-mailnieuwsbrief echt wilt ontvangen. We zijn wettelijk verplicht om te kunnen aantonen dat u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met de inschrijving voor de nieuwsbrief (art. 7(1) AVG). Vanwege deze wettelijke verplichting wordt deze gegevensverwerking uitgevoerd op basis van art. 6(1) zin 1(c) AVG. U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens te verstrekken tijdens het inschrijvingsproces. Als u echter niet de vereiste persoonsgegevens verstrekt, is het mogelijk dat we uw abonnement niet of niet volledig kunnen verwerken. Als u uw abonnement op de nieuwsbrief niet binnen 24 uur bevestigt, wissen we uw gegevens uiterlijk na één maand. Zodra u uw inschrijving hebt bevestigd, verwerken we uw gegevens zolang u geabonneerd bent op de nieuwsbrief.

We zullen de bovengenoemde gegevens ook verwerken voor het opstellen en uitoefenen van alsmede het verdedigen tegen juridische claims. De grondslag voor deze verwerking is art. 6(1) zin 1(c) AVG en art. 6(1) zin 1(f) AVG. In deze gevallen hebben we een legitiem belang bij het doen gelden van of verdedigen tegen claims.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. U hebt het recht om bezwaar te maken als u redenen hebt die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt ons uw bezwaar sturen via de contactgegevens die hierboven onder ‘Verwerker’ zijn vermeld.

We evalueren ook statistisch de openingspercentages van nieuwsbrieven, het aantal klikken op links in nieuwsbrieven en de leestijd, en we meten het bereik van onze nieuwsbrieven. Hiervoor wordt het gebruikersgedrag op onze websites en in de nieuwsbrieven die we versturen geëvalueerd op basis van apparaatspecifieke informatie (bijv. gebruikte e-mailclient en software-instellingen). Voor deze analyse bevatten de verzonden e-mails zogenaamde webbakens of trackingpixels, dit zijn afbeeldingsbestanden van één pixel die ook op onze website zijn ingesloten. Om het bereik te meten, meten we het aantal bezoekers dat onze websites heeft bereikt door op links te klikken en daar bepaalde acties uitvoert, zoals het inwisselen van vouchers en het kopen van producten via de online shop. Afhankelijk van specifiek leesgedrag vormen we ook doelgroepen naar wie we vervolgens nieuwsbriefcontent sturen die is afgestemd op de geïdentificeerde gebruikersinteresse. De grondslag voor de verwerking is art. 6(1) zin 1(a) AVG. We wissen uw gegevens als u zich afmeldt voor de nieuwsbrief.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons een bericht te sturen (zie de contactgegevens onder ‘Verwerker’) of door direct op de afmeldlink in de nieuwsbrief te klikken. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking.

 
 

CleverReach e-mailmarketingservice

Wij maken gebruik van de e-mailmarketingdienst CleverReach, die wordt aangeboden door CleverReach GmbH & Co. KG (CRASH Building Schafjückenweg 2, 26180 Rastede, Duitsland, hierna te noemen ‘CleverReach’). Als u zich heeft geabonneerd op de nieuwsbrief, worden de gegevens die u heeft verstrekt bij het registreren en de gegevens bij het gebruik van onze nieuwsbrieven verwerkt op de servers van CleverReach. CleverReach treedt op als onze verwerker en is contractueel beperkt in haar bevoegdheid om uw persoonsgegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan het leveren van diensten aan ons in overeenstemming met de toepasselijke gegevensverwerkingsovereenkomst. De grondslag voor de verwerking is art. 6(1) zin 1(f) AVG. Ons gerechtvaardigde belang bij het gebruik van een externe e-mailmarketingdienst ligt in de optimalisatie en meer gerichte controle en bewaking van de content van onze nieuwsbrief. Voor meer informatie over hoe lang CleverReach uw gegevens bewaart en de reikwijdte van deze gegevensverwerking, verwijzen wij u naar: https://www.cleverreach.com/de-de/datenschutz/

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking voor zover deze is gebaseerd op art. 6(1) zin 1(f) AVG. Uw recht op bezwaar bestaat als u redenen hebt die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt ons uw bezwaar sturen via de contactgegevens die zijn vermeld onder ‘Verwerker’.

Calendly

We gebruiken Calendly, een planning- en organisatietool, voor onze website. De serviceprovider is het Amerikaanse bedrijf Calendly LCC, 271 17th St NW, Ste 1000, Atlanta, Georgia, 30363, VS. Calendly verwerkt ook gegevens in onder andere de Verenigde Staten. We willen erop wijzen dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen adequaat beschermingsniveau bestaat voor de overdracht van gegevens naar de VS. Dit kan gepaard gaan met verschillende risico’s voor de rechtmatigheid en veiligheid van de gegevensverwerking. Als basis voor gegevensverwerking met ontvangers die zich in derde landen bevinden (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. in het bijzonder de VS) of een gegevensoverdracht daarnaartoe, gebruikt Calendly standaard contractuele clausules die zijn goedgekeurd door de EU-Commissie (= art. 46. lid 2 en 3 AVG). Deze clausules verplichten Calendly om te voldoen aan het EU-niveau van gegevensbescherming wanneer relevante gegevens ook buiten de EU worden verwerkt. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie. U kunt het besluit en de clausules onder andere hier vinden: https://germany.representation.ec.europa.eu/index_de

U kunt meer te weten komen over de gegevens die worden verwerkt door het gebruik van Calendly in het privacybeleid op https://calendly.com/de/privacy.

Hosting

We maken gebruik van externe hostingdiensten van https://www.hetzner.com (Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Duitsland), die dienen om de volgende diensten te leveren: infrastructuur- en platformdiensten, computercapaciteit, opslagbronnen en databasediensten, beveiliging en technische onderhoudsdiensten. Voor deze doeleinden worden alle gegevens verwerkt die nodig zijn voor de werking en het gebruik van onze website – inclusief de toegangsgegevens vermeld onder ‘Gebruik van onze website’. De grondslag voor deze verwerking is art. 6(1) zin 1(f) AVG. Door gebruik te maken van externe hostingdiensten willen we het aanbieden van onze website efficiënt en veilig maken.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. U hebt het recht om bezwaar te maken als u redenen hebt die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt ons uw bezwaar sturen via de contactgegevens die hierboven onder ‘Verwerker’ zijn vermeld.

Content delivery network

Cloudflare

Daarnaast maken we gebruik van de diensten van het content delivery network (hierna “CDN” genoemd) van Cloudflare, Inc. (101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, VS; hierna ‘Cloudflare’ genoemd) op onze website om onze website sneller te kunnen weergeven. Wanneer u de website bezoekt, plaatst het CDN een bibliotheek in de cache op uw apparaat om te voorkomen dat de inhoud opnieuw wordt geladen. Tijdens dit proces wordt uw IP-adres doorgestuurd naar de provider in de VS. Cloudflare verwerkt uw gegevens in de VS. Er bestaat geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie voor gegevensoverdracht naar de VS. Wij hebben zogenaamde standaard contractuele clausules met Cloudflare afgesloten om Cloudflare te verplichten tot een passend niveau van gegevensbescherming. Een kopie is natuurlijk beschikbaar op aanvraag. De grondslag voor de verwerking is art. 6(1) zin 1(f) AVG. Door Cloudflare te gebruiken, streven we ons gerechtvaardigde belang na van een snellere website en een effectievere en verbeterde presentatie van onze website. Voor meer informatie over de bescherming van uw gegevens en hoe lang Cloudflare uw gegevens bewaart, verwijzen wij u naar: https://www.cloudflare.com/en-gb/privacypolicy/

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking, voor zover deze is gebaseerd op art. 6(1) zin 1(f) AVG. Uw recht op bezwaar bestaat als u redenen hebt die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt uw bezwaar aan ons sturen via de contactgegevens die zijn vermeld onder ‘Verwerker’. 

 

Integratie van externe content

De website integreert externe content, zoals video’s, van andere websites. Deze integratie vereist altijd dat de aanbieders van deze content (‘externe aanbieders’) de IP-adressen van gebruikers waarnemen. Zonder het IP-adres zouden ze de inhoud namelijk niet naar de browser van de betreffende gebruiker kunnen sturen. Het IP-adres is dus vereist om deze content weer te geven. Hierna informeren wij u over de diensten van externe aanbieders die momenteel op onze website worden gebruikt, over de verwerking in elk geval en over de manier waarop u bezwaar kunt maken of uw toestemming kunt intrekken.

 

Google reCAPTCHA

We gebruiken Google reCAPTCHA op onze website. Deze service wordt geleverd door Google (Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland en Google, LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; hierna te noemen ‘Google’ en ‘reCAPTCHA’). reCAPTCHA wordt gebruikt om te controleren of gegevens die op de website worden ingevoerd (bijv. in een contactformulier) door een persoon of door een geautomatiseerd programma worden verstrekt. Hiervoor analyseert reCAPTCHA verschillende aspecten van de manier waarop de bezoeker van de website zich gedraagt. Deze analyse start automatisch zodra de gebruiker de website opent. Voor deze analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijv. IP-adres, tijd die de bezoeker op de website doorbrengt of muisbewegingen die de gebruiker maakt). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS. Er bestaat geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie voor gegevensoverdracht naar de VS. Wij hebben zogenaamde standaard contractuele clausules met Google afgesloten om Google te verplichten tot een passend niveau van gegevensbescherming. Een kopie is natuurlijk beschikbaar op aanvraag. Deze gegevensverwerking vindt plaats op basis van art. 6(1) zin 1(f) AVG. We hebben een gerechtvaardigd belang bij het beschermen van onze website tegen onrechtmatige geautomatiseerde spionage en ongevraagde e-mailreclame (spam). Raadpleeg de privacyverklaring van Google voor meer informatie over reCAPTCHA en hoe lang de gegevens worden opgeslagen: https://policies.google.com/privacy

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking voor zover deze is gebaseerd op art. 6(1) zin 1(f) AVG. Uw recht op bezwaar bestaat als u redenen hebt die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt ons uw bezwaar sturen via de contactgegevens die zijn vermeld onder ‘Verwerker’. 

 

Google Tag Manager

Onze website maakt gebruik van Google Tag Manager, dat wordt aangeboden door Google (Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; hierna te noemen ‘Google’ en ‘Google Tag Manager’). Google Tag Manager is een oplossing waarmee websitetags en andere elementen via één interface kunnen worden beheerd. Ten eerste wordt er, wanneer u de website met Google Tag Manager bezoekt, een HTTP-verzoek naar Google gestuurd. Als gevolg hiervan worden apparaatinformatie en persoonsgegevens – zoals uw IP-adres en informatie over uw browserinstellingen – doorgegeven aan Google. We gebruiken Google Tag Manager om elektronische communicatie te vergemakkelijken door informatie te verstrekken aan externe providers, onder andere via programmeerinterfaces. Google Tag Manager implementeert de betreffende trackingcodes van de externe aanbieders zonder dat we zelf moeite hoeven te doen om de broncode van de website te wijzigen. In plaats daarvan wordt integratie uitgevoerd door een container die een zogenaamde placeholdercode in de broncode plaatst. Google Tag Manager maakt het ook mogelijk om gegevensparameters van gebruikers in een bepaalde volgorde uit te wisselen, met name door de gegevenspakketten te ordenen en te systematiseren. In uitzonderlijke gevallen worden uw gegevens ook doorgestuurd naar de VS. Er bestaat geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie voor gegevensoverdracht naar de VS. Wij hebben zogenaamde standaard contractuele clausules met Google afgesloten om Google te verplichten tot een passend niveau van gegevensbescherming. Een kopie is natuurlijk beschikbaar op aanvraag. De grondslag voor de gegevensverwerking is art. 6(1) zin 1(f) AVG. We hebben gerechtvaardigde belangen bij de verwerking voor het vergemakkelijken en uitvoeren van elektronische communicatie door het identificeren van communicatie-eindpunten, besturingsopties, het uitwisselen van gegevenselementen in een bepaalde volgorde en het identificeren van transmissiefouten. Google Tag Manager initieert geen gegevensopslag. Meer informatie over privacy bij Google vindt u op: http://www.google.de/intl/en/policies/privacy

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking, voor zover deze is gebaseerd op art. 6(1) zin 1(f) AVG. Uw recht op bezwaar bestaat als u redenen hebt die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt uw bezwaar aan ons sturen via de contactgegevens die zijn vermeld onder ‘Verwerker’. U kunt de verwerking voorkomen door de browsergeschiedenis en andere websitegegevens te verwijderen in uw browserinstellingen of door uw browser te openen in de ‘privémodus’.

Aan de andere kant integreert Google Tag Manager bijvoorbeeld tags van externe aanbieders, zoals trackingcodes of trackingpixels, op onze website. De tool activeert andere tags, die op hun beurt uw gegevens registreren; ons privacybeleid legt dit voor elk geval apart uit. Google Tag Manager evalueert zelf niet de apparaatinformatie en persoonsgegevens van gebruikers die door de tags worden verzameld. In plaats daarvan worden uw gegevens doorgestuurd naar de specifieke externe dienst voor de doeleinden die zijn gespecificeerd in onze tool voor toestemmingsbeheer. We hebben Google Tag Manager zo geconfigureerd dat het zodanig samenwerkt met onze tool voor toestemmingsbeheer dat het activeren van bepaalde externe diensten in Google Tag Manager afhankelijk is van de selecties die u maakt in onze tool voor toestemmingsbeheer, zodat alleen die tags van externe aanbieders gegevensverwerking activeren waarvoor u toestemming hebt gegeven. Het gebruik van Google Tag Manager is afhankelijk van uw toestemming voor de specifieke externe dienst. De grondslag voor deze verwerking is uw toestemming onder art. 6(1) zin 1(a) AVG. Google verwerkt de gegevens ook gedeeltelijk in de VS. Er bestaat geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie voor gegevensoverdracht naar de VS. De grondslag voor de overdracht naar de VS is uw toestemming op grond van art. 49(1) zin 1(a) AVG. Wij hebben ook zogenaamde standaard contractuele clausules met Google afgesloten om Google te verplichten tot een passend niveau van gegevensbescherming. Een kopie is natuurlijk beschikbaar op aanvraag. In de volgende beschrijvingen van de afzonderlijke externe diensten wordt gespecificeerd hoe lang uw gegevens in elk geval worden opgeslagen. Meer informatie over privacy bij Google vindt u op: http://www.google.de/intl/en/policies/privacy

U kunt uw toestemming voor de verwerking en overdracht naar derde landen op elk gewenst moment intrekken door de schuifbalk voor de specifieke externe aanbieder in de toestemmingstool ‘Instellingen‘ terug te zetten. Houd er rekening mee dat dit geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking vóór uw intrekking.

LinkedIn-feed

We hebben de feed van het sociale netwerk LinkedIn (Wilton Place, Dublin 2, Ierland; hierna ‘LinkedIn’ genoemd) op onze website geïntegreerd. Door de LinkedIn-feed in te sluiten, streven we ernaar om berichten, artikelen, afbeeldingen en video’s die wij of andere gebruikers op LinkedIn hebben gepubliceerd op deze website op te nemen. Hiermee wordt LinkedIn geïnformeerd dat u de betreffende subpagina van onze website hebt bezocht. Daarnaast worden sommige van de gegevens vermeld onder ‘Gebruik van onze website’ doorgegeven aan LinkedIn. Dit gebeurt ongeacht of LinkedIn voor een gebruikersaccount zorgt waarmee u aangemeld bent of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u aangemeld bent op LinkedIn, worden uw gegevens rechtstreeks gekoppeld aan uw account. Als u niet wilt dat deze gegevens aan uw LinkedIn-profiel gekoppeld worden, moet u zich afmelden voordat u de knop activeert. LinkedIn verwerkt uw gegevens voor reclame, marktonderzoek en/of het vraaggerichte ontwerp van diens platform. De grondslag voor deze verwerking van uw gegevens is art. 6(1) zin 1(a) AVG. LinkedIn verwerkt de gegevens gedeeltelijk op zijn servers in de VS. Er bestaat geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie voor gegevensoverdracht naar de VS. De grondslag voor de overdracht naar de VS is uw toestemming op grond van art. 49(1) zin 1(a) AVG. Wij hebben ook zogenaamde standaard contractuele clausules met LinkedIn afgesloten om LinkedIn te verplichten tot een passend niveau van gegevensbescherming. Een kopie is natuurlijk beschikbaar op aanvraag. Meer informatie over de bescherming van uw gegevens en hoe lang LinkedIn uw gegevens bewaart, vindt u op: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy en https://www.linkedin.com/legal/cookie_policy

U kunt uw toestemming voor de verwerking en overdracht naar derde landen op elk gewenst moment intrekken door de schuifknop in de toestemmingstool Instellingen terug te zetten. Houd er rekening mee dat dit geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking vóór uw intrekking.

YouTube-video’s

Onze website maakt gebruik van plug-ins van het videoplatform YouTube.de of YouTube.com, een dienst van YouTube LLC (hoofdkantoor 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, VS; hierna te noemen ‘YouTube’), waarvoor Google (Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland en Google, LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; hierna te noemen ‘Google’) de verwerker is zoals bedoeld in de wet op de gegevensbescherming. We gebruiken deze gegevensverwerking door de plug-ins om visuele inhoud (video’s) op de website te integreren die we op YouTube.de of YouTube.com hebben gepubliceerd. De video’s zijn allemaal ingesloten in de ‘uitgebreide privacymodus’, wat betekent dat er geen gegevens over u als gebruiker worden overgedragen aan YouTube als u de video’s niet afspeelt. Wanneer video’s op onze website worden afgespeeld, ontvangt YouTube de informatie dat u de bijbehorende pagina van onze website hebt opgehaald. Daarnaast worden sommige van de gegevens vermeld onder ‘Gebruik van onze website’ doorgegeven aan Google. Dit gebeurt ongeacht of YouTube voor een gebruikersaccount zorgt waarmee u aangemeld bent of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u aangemeld bent op Google, worden uw gegevens rechtstreeks gekoppeld aan uw account. Als u niet wilt dat deze gegevens aan uw YouTube-profiel gekoppeld worden, moet u zich afmelden voordat u de knop activeert. YouTube slaat uw gegevens op als gebruikersprofielen en verwerkt deze, ongeacht of u een Google-account hebt, voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of het vraaggerichte ontwerp van diens website. De grondslag voor deze verwerking is uw toestemming onder art. 6(1) zin 1(a) AVG. Google verwerkt de gegevens ook gedeeltelijk in de VS. Er bestaat geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie voor gegevensoverdracht naar de VS. De grondslag voor de overdracht naar de VS is uw toestemming op grond van art. 49(1) zin 1(a) AVG. Wij hebben ook zogenaamde standaard contractuele clausules met Google afgesloten om Google te verplichten tot een passend niveau van gegevensbescherming. Een kopie is natuurlijk beschikbaar op aanvraag. Voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverwerking door YouTube en hoe lang YouTube of Google dergelijke gegevens bewaart, verwijzen we naar de privacy-informatie van Google op: https://policies.google.com/privacy

U kunt uw toestemming voor de verwerking en overdracht naar derde landen op elk gewenst moment intrekken door de schuifbalk voor de specifieke externe aanbieder in de toestemmingstool ‘Instellingen‘ terug te zetten. Houd er rekening mee dat dit geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking vóór uw intrekking.

Diensten voor statistische, analyse- en marketingdoeleinden

We gebruiken diensten van derden voor statistische, analyse- en marketingdoeleinden. Hierdoor kunnen we u een gebruiksvriendelijke, geoptimaliseerde ervaring bieden wanneer u de website bezoekt. De externe aanbieders gebruiken cookies, pixels, browser fingerprinting of andere trackingtechnologieën om hun diensten te beheren. Hierna informeren wij u over de diensten van externe aanbieders die momenteel op onze website worden gebruikt, over de verwerking in elk geval en over de manier waarop u uw toestemming kunt intrekken.

Google Analytics

Om onze website perfect af te stemmen op de interesses van de gebruiker, gebruiken we Google Analytics, een webanalysedienst van Google (Google Ireland, Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland en Google, LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; hierna ‘Google’ en ‘Google Analytics’ genoemd). Google Analytics maakt gebruik van cookies (zie ‘Cookies’ hierboven), die op uw apparaat worden opgeslagen. Google gebruikt de cookies om de informatie te verwerken die door uw apparaat wordt gegenereerd over het gebruik van onze website – bijvoorbeeld het feit dat u een bepaalde pagina hebt bezocht – en verwerkt onder andere de gegevens die worden genoemd onder ‘Gebruik van onze website’, in het bijzonder uw IP-adres, browserinformatie, de daarvoor bezochte website en de datum en tijd van het serververzoek, met als doel een statistische analyse van het gebruik van onze website. Hiervoor is het ook mogelijk om te bepalen of verschillende apparaten van u of van uw huishouden zijn. Deze website gebruikt Google Analytics met de extensie ‘anonymizeIp()’. Hierdoor worden IP-adressen ingekort voordat ze worden verwerkt, zodat het veel moeilijker wordt om individuen te identificeren. Volgens Google wordt uw IP-adres ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of verdragsluitende staten van de Europese Economische Ruimte voordat het wordt verzonden naar Google in de VS. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. Google zal deze informatie verwerken om uw gebruik van deze website te evalueren, om rapporten voor ons samen te stellen over de activiteit op de website en – voor zover wij dit afzonderlijk aangeven – om andere diensten aan ons te leveren die verband houden met het gebruik van de website. Als een gebruiker is geregistreerd bij een Google-service, kan Google het bezoek koppelen aan het account van de gebruiker en gebruikersprofielen voor verschillende applicaties maken en evalueren. De grondslag voor deze verwerking is uw toestemming onder art. 6(1) zin 1(a) AVG. Google verwerkt de gegevens ook gedeeltelijk in de VS. Er bestaat geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie voor gegevensoverdracht naar de VS. De grondslag voor de overdracht naar de VS is uw toestemming op grond van art. 49(1) zin 1(a) AVG. Wij hebben ook zogenaamde standaard contractuele clausules met Google afgesloten om Google te verplichten tot een passend niveau van gegevensbescherming. Een kopie is natuurlijk beschikbaar op aanvraag. Uw gegevens die in verband met Google Analytics worden verwerkt, worden uiterlijk na 14 maanden gewist. Meer informatie over privacy bij Google vindt u op: http://www.google.de/intl/en/policies/privacy

U kunt uw toestemming voor de verwerking en overdracht naar derde landen op elk gewenst moment intrekken door de schuifknop in de toestemmingstool ‘Instellingen‘ terug te zetten. Houd er rekening mee dat dit geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking vóór uw intrekking.

Google Ads-conversie

Wij maken gebruik van Google Ads, een dienst van Google (Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland en Google, LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS; hierna te noemen ‘Google’ en ‘Google Ads’), om met advertenties (voorheen bekend als ‘Google AdWords’) de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke diensten op externe websites. Aan de hand van de gegevens van de reclamecampagnes kunnen we bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclameactiviteiten zijn. Deze advertenties worden door Google geleverd via zogenaamde advertentieservers. Hiervoor gebruiken we ad server-cookies, die kunnen worden gebruikt om bepaalde parameters voor bereikmeting te meten, zoals de weergave van advertenties of klikken door gebruikers. Als u onze website bereikt via een advertentie van Google, slaat Google Ads een cookie op uw apparaat op. Google gebruikt de cookies om de informatie te verwerken die door uw apparaat wordt gegenereerd over interacties met onze advertenties (het oproepen van een bepaalde webpagina of het klikken op een advertentie), en de gegevens die worden vermeld onder ‘Gebruik van onze website’ – met name het IP-adres, browserinformatie, de eerder bezochte website en de datum en tijd van het serververzoek – met als doel het bereik van onze advertenties te analyseren en te visualiseren. Hiervoor is het ook mogelijk om te bepalen of verschillende apparaten van u of van uw huishouden zijn. Door de gebruikte marketingtools maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van Google. Als u geregistreerd bent bij een Google-service, kan Google het bezoek koppelen aan uw account. Zelfs als u niet geregistreerd bent bij Google of niet aangemeld bent, is het mogelijk dat de provider uw IP-adres verkrijgt en verwerkt. We ontvangen alleen statistische analyses van Google om het succes van onze advertenties te meten. De grondslag voor deze verwerking is uw toestemming onder art. 6(1) zin 1(a) AVG. Google verwerkt de gegevens ook gedeeltelijk in de VS. Er bestaat geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie voor gegevensoverdracht naar de VS. De grondslag voor de overdracht naar de VS is uw toestemming op grond van art. 49(1) zin 1(a) AVG. Wij hebben ook zogenaamde standaard contractuele clausules met Google afgesloten om Google te verplichten tot een passend niveau van gegevensbescherming. Een kopie is natuurlijk beschikbaar op aanvraag. De maximale opslagperiode bij Google is 24 maanden. Voor meer informatie over de bescherming van uw gegevens en hoe lang Google uw gegevens bewaart, verwijzen wij u naar: https://policies.google.com/privacy

U kunt uw toestemming voor de verwerking en overdracht naar derde landen op elk gewenst moment intrekken door de schuifknop in de toestemmingstool ‘Instellingen‘ terug te zetten. Houd er rekening mee dat dit geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking vóór uw intrekking.

LinkedIn Ads (retargeting)

Onze website maakt ook gebruik van de analyse- en retargetingfuncties van LinkedIn Ads, die wordt aangeboden door LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Place, Dublin 2, Ierland; hierna ‘LinkedIn’ genoemd). LinkedIn gebruikt in het bijzonder cookies, tracking pixels en fingerprinting methodes om de informatie te verwerken die gegenereerd wordt over hoe uw apparaat onze website gebruikt, om specifiek gebruikersgedrag op onze website vast te leggen. Hierbij wordt ook informatie verwerkt die is opgeslagen op de apparaten van gebruikers, bijv. in het bijzonder IP-adressen, browserinformatie, aanmeldgegevens, informatie over het gebruikte besturingssysteem en andere gegevens die worden genoemd onder “Gebruik van onze website”. Dit stelt ons in staat om gebruikers van onze website en gebruikers van LinkedIn die tot een vergelijkbare doelgroep behoren te targeten met op interesses gebaseerde advertenties wanneer zij het sociale netwerk van LinkedIn bezoeken (‘LinkedIn Ads’). Dankzij de gebruikte LinkedIn-trackingtechnologieën maakt uw browser automatisch een rechtstreekse verbinding met de servers van LinkedIn. Als u geregistreerd bent bij een LinkedIn-dienst, kan LinkedIn de geregistreerde informatie associëren met uw gebruikersaccount. Zelfs als u geen LinkedIn-gebruikersaccount hebt of niet aangemeld bent, is het mogelijk dat LinkedIn in het bijzonder uw IP-adres en andere identificerende informatie verkrijgt en verwerkt. We identificeren hier geen van de betrokken gebruikers persoonlijk. We hebben de mogelijkheid om dergelijke retargeting tot 24 maanden na uw bezoek aan onze website uit te voeren. De grondslag voor deze verwerking van uw gegevens is art. 6(1) zin 1(a) AVG. LinkedIn verwerkt de gegevens gedeeltelijk op zijn servers in de VS. Er bestaat geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie voor gegevensoverdracht naar de VS. De grondslag voor de overdracht naar de VS is uw toestemming op grond van art. 49(1) zin 1(a) AVG. Wij hebben ook zogenaamde standaard contractuele clausules met LinkedIn afgesloten om LinkedIn te verplichten tot een passend niveau van gegevensbescherming. Een kopie is natuurlijk beschikbaar op aanvraag. Meer informatie over de bescherming van uw gegevens en hoe lang LinkedIn uw gegevens bewaart, vindt u op: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy en https://www.linkedin.com/legal/cookie_policy

U kunt uw toestemming voor de verwerking en overdracht naar derde landen op elk gewenst moment intrekken door de schuifknop in de toestemmingstool ‘Instellingen‘ terug te zetten. Houd er rekening mee dat dit geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking vóór uw intrekking.

LinkedIn Ads (conversion tracking)

Onze website maakt gebruik van de functies van LinkedIn Ads, aangeboden door LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Place, Dublin 2, Ierland; hierna ‘LinkedIn’ genoemd). Als u onze website bezoekt via een advertentie van LinkedIn, plaatst LinkedIn een cookie op uw apparaat of in uw browser om het bereik van onze advertenties te meten, om het succes van een advertentie te kunnen meten en om onze advertenties voortdurend te verbeteren. LinkedIn gebruikt de cookies om de door uw apparaat gegenereerde informatie over interacties met onze advertenties (bijv. het oproepen van een bepaalde webpagina of het klikken op een advertentie) te verwerken, evenals, gedeeltelijk, de gegevens vermeld onder ‘Gebruik van onze website’, zoals uw IP-adres, apparaat- en browserinformatie, referrer URL en tijdstempels om het bereik en het succes van onze advertenties te analyseren, waarbij LinkedIn IP-adressen inkort. Door de conversion tracking-functies van LinkedIn te gebruiken, kunnen we met name bepalen in welke mate de advertenties die we hebben geplaatst relevante acties op onze website hebben beïnvloed. Hiervoor maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van LinkedIn. Als u bent aangemeld met een LinkedIn-dienst, kan LinkedIn de informatie die met uw gebruikersaccount is geregistreerd met name in verband brengen met informatie over uw bezoek aan onze website. De directe identificatoren van geregistreerde gebruikers die in deze context worden verwerkt, worden door LinkedIn binnen zeven dagen verwijderd en de resterende gegevens worden vervolgens binnen 180 dagen gewist. Zelfs als u geen LinkedIn-gebruikersaccount hebt of niet aangemeld bent, is het mogelijk dat LinkedIn in het bijzonder uw IP-adres en andere identificerende informatie verkrijgt en verwerkt. Als onderdeel van de evaluatie deelt LinkedIn geen persoonsgegevens met ons, maar stuurt ons alleen statistische evaluaties om het succes van onze advertenties te meten. Dit betekent dat we aan de hand van statistieken te weten komen in welke mate onze advertenties op LinkedIn succesvol zijn en tot relevante acties op onze website hebben geleid. Tijdens dit proces verkrijgen we ook statistische analyses van welke groepen mensen (bijv. met een bepaalde functietitel, of van een bepaald bedrijf of een bepaalde branche, enz.) acties hebben uitgevoerd. Op basis hiervan kunnen we onze doelgroepen specificeren en de targeting van onze advertenties verbeteren. De grondslag voor deze verwerking van uw gegevens is art. 6(1) zin 1(a) AVG. LinkedIn verwerkt de gegevens gedeeltelijk op zijn servers in de VS. Er bestaat geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie voor gegevensoverdracht naar de VS. De grondslag voor de overdracht naar de VS is uw toestemming op grond van art. 49(1) zin 1(a) AVG. Wij hebben ook zogenaamde standaard contractuele clausules met LinkedIn afgesloten om LinkedIn te verplichten tot een passend niveau van gegevensbescherming. Een kopie is natuurlijk beschikbaar op aanvraag. Meer informatie over de bescherming van uw gegevens en hoe lang LinkedIn uw gegevens bewaart, vindt u op: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy en https://www.linkedin.com/legal/cookie_policy

U kunt uw toestemming voor de verwerking en overdracht naar derde landen op elk gewenst moment intrekken door de schuifknop in de toestemmingstool ‘Instellingen‘ terug te zetten. Houd er rekening mee dat dit geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking vóór uw intrekking.

Leadinfo

We maken gebruik van de lead generation service van Leadinfo B.V., Rotterdam, die bezoeken van bedrijven aan onze website herkent op basis van IP-adressen en ons gerelateerde publiekelijk beschikbare informatie toont, zoals bedrijfsnamen of adressen. Daarnaast plaatst Leadinfo twee first-party cookies om inzichtelijk te maken hoe onze bezoekers onze website gebruiken en verwerkt de tool domeinen uit ingevulde formulieren (bijv. ‘leadinfo.com‘) om IP-adressen met bedrijven te correleren en haar diensten te verbeteren. Ga voor meer informatie naar www.leadinfo.com. Op deze pagina: www.leadinfo.com/en/opt-out hebt u een opt-out optie. In het geval van een opt-out zullen uw gegevens niet langer door Leadinfo worden gebruikt.

Andere juridische informatie

Meer informatie over onze gebruiksvoorwaarden.

Lees meer over onze juridische kennisgeving.

Meer ontdekken

Technologie

Al onze klantoplossingen zijn gebaseerd op onze gepatenteerdeThermalBatteryTM-technologie. Dit maakt hoogwaardige opslag van thermisch beton op schaal mogelijk, met behulp van innovatieve ingebedde warmtewisselaars.

Steam to power for must-run plants brings a new dimension to must-run electricity generation. By unlocking the flexibility to time shift power production from low to high.

Oplossingen

Onze oplossingen voor energieopslag helpen klanten in het hele energiesysteem om de waarde van hun energie te maximaliseren - van producenten van hernieuwbare en conventionele energie tot industriële energieverbruikers.

EnergyNest globales Team

Neem contact met ons op

Bent u geïnteresseerd in ENERGYNEST of heeft u vragen over uw groene energie of onze toepassingen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen.