Vind de beste oplossing voor opslag van hernieuwbare energie

Als uw een energieproducent of industriële verbruiker bent, is het tijd om uw afhankelijkheid van grote hoeveelheden warmte of elektriciteit om te zetten in een zakelijk voordeel. Thermische energieopslag heeft veel rendabele gebruiksmogelijkheden voor de industrie.

 

 

De duurzame opslagtechnologie van ENERGYNEST vangt stroom, warmte of stoom op en hergebruikt deze als on-demand schone energie: maximaliseert uw energieflexibiliteit, -zekerheid en decarbonisatie.
 

 

Navigeren door de energietransitie is geen gemakkelijke taak. Beantwoord 4 korte vragen en samen zullen we een oplossing vinden die het beste past bij uw vereisten voor energie-efficiëntie en vermindering van koolstofuitstoot: een levensvatbare oplossing om uw energievraag op de lange termijn te verlagen en koolstofvrij te maken.

Het vervangen van op fossiele brandstoffen gebaseerde opwekking door het elektrificeren van industriële processen met hernieuwbare energie versnelt de decarboinsatie van uw bedrijf en maakt waardevolle kostenbesparingen mogelijk. Sla goedkope hernieuwbare energie op tijdens daluren in onze ThermalBattery™ en zet deze om in hoogwaardige proceswarmte of stoom op aanvraag met power-to-x.

Thermische energieopslag biedt betaalbare, betrouwbare en kostenefficiënte energieopslagtechnologie voor industriële processen en CSP/CST-centrales. Dankzij de plug-and-play integratie kan er 24/7 stroom, warmte of stoom worden geleverd, wat een kostenconcurrerende opslagoplossing is in vergelijking met gesmolten zout.
Industriële activiteiten hebben back-up oplossingen om onderaanbod en volatiliteit van warmte te beheren, en mechanismen om warmte te dumpen in geval van overaanbod. Onze energieopslag vangt overtollige stoom op en slaat deze op, zodat deze kan worden hergebruikt in bestaande productiecycli – waardoor de zekerheid van de stoomtoevoer toeneemt en uiteindelijk de bedrijfskosten dalen.
Toegang creëren tot afvalwarmte van industriële processen en deze op aanvraag hergebruiken heeft een enorme impact op de wereldwijde energie-efficiëntie. Onze energieopslag vangt overtollige warmte op en slaat deze op om betaalbare energie op aanvraag voor energie-intensieve industrieën te leveren, wat grote kosten- en efficiëntiebesparingen oplevert.