ENI: CST-productie uitbalanceren helpt ENI's olieraffinaderij de gehele nacht door te gaan

ORGANISATIE

Eni S.p.A.

INDUSTRIE

Productie

SECTOR

Olie & gas

LOCATIE(S)

Italië

JAAR/JAREN

2019

STATUS

In uitvoering

De hernieuwbare stoomproductie van de Eni-fabriek overdag vereiste warmteopslag om de productie na zonsondergang te verlengen. Door onze ThermalBattery™ in de oliebehandelingsinstallatie te integreren, werd stoom voor verbruik op locatie en voor elektriciteitsproductie op aanvraag geleverd met een door geconcentreerde zonnewarmte (CST) verwarmde warmteoverdrachtvloeistof (HTF).

Het terugdringen van het verbruik van fossiele brandstoffen in zijn oliebehandelings- en -raffinaderijsystemen draagt in belangrijke mate bij aan Eni’s doelstelling om in 2030 te komen tot netto nul emissies in de upstream-activiteiten. Door de eenvoudige integratie en volledig geautomatiseerde werking van de ThermalBattery™ in dit demonstratieproject werd de voorzieningszekerheid verhoogd en werd een constante, stabiele stoomproductie verzekerd, ongeacht de stralingsschommelingen van de zon.

 

Hiermee werd de basis gelegd voor de toekomstige uitrol van de technologie voor geconcentreerde zonne-energie (CSP) in combinatie met oplossingen voor de thermische energieopslag. Eni overweegt nu ook de integratie van ThermalBattery™ met gasgestookte warmtekrachtcentrales.

Zonnewarmte–naar–energie

Verschuiving teruglevering van elektriciteit aan CSP-centrales

Geconcentreerde zonne-energie (CSP) maakt nu al energieopslag mogelijk als een geïntegreerd onderdeel van zonnecentrales, waardoor elektriciteit of warmte op aanvraag, tijdens piekuren of zelfs als 24/7 basislastbedrijf kan worden gedistribueerd. De huidige oplossingen voor de thermische energieopslag, zoals gesmolten zouten, beperken echter de schaalbaarheid en economische levensvatbaarheid van dergelijke systemen op de lange termijn. Onze technologie biedt een betere oplossing. Het is een belangrijke hefboom om betaalbare en betrouwbare energieopslag te realiseren en heeft ook een lagere CAPEX en OPEX. Het opslaan van thermische olie en het op aanvraag omzetten ervan in energie is de technologie bij uitstek om het meest kosteneffectieve gebruik van CSP-middelen mogelijk te maken: de flexibiliteit en output van CSP verhogen en de totale kosten verlagen.

Voordelen van de toepassing

  • Warmte onmiddellijk koolstofvrij maken
  • Gemakkelijk geld besparen
  • Onderhoudsinspanningen verminderen

Thermische zonne-energie–naar–stoom

Optimaal gebruik van CST-centrales mogelijk maken

De zon heeft ongelooflijke kracht. Vooral ten zuiden van de 45e breedtegraad zal energie uit geconcentreerde thermische zonne-energie (CST) met behulp van parabolische doorvoer-systemen tot de goedkoopste technologieën behoren om koolstofvrije industriële proceswarmte te produceren. Maar zonder opslag zitten klanten met een koude donkere nacht in het verschiet, wanneer de CST-centrale niet meer produceert, maar er wel proceswarmte en stoom nodig is. Het opslaan van zonnewarmte als stoom is de technologie bij uitstek om CST-middelen optimaal te benutten, waarbij overtollige energie wordt gerecycled voor stoomproductie – wat echte decarbonisatie mogelijk maakt.

Voordelen van de toepassing

  • Warmte onmiddellijk koolstofvrij maken
  • Gemakkelijk geld besparen
  • Onderhoudsinspanningen verminderen
  • Blootstelling aan de energiemarkt beperken

Meer casestudies