YARA: In balans houden van stoomnet in geïntegreerde chemische fabriek biedt nieuwe energieflexibiliteit

ORGANISATIE

Yara

INDUSTRIE

Productie

SECTOR

Chemisch

LOCATIE(S)

Noorwegen

JAAR/JAREN

2020

STATUS

In bedrijf

In samenwerking met kunstmestproducent Yara International integreert ENERGYNEST met trots een ThermalBattery™ van 4 MWh, die rechtstreeks wordt aangesloten op het stoomnet in hun productiefaciliteit in Porsgrunn, Noorwegen.

Dit hernieuwbare opslagsysteem zal de flexibiliteit van de centrale verhogen door de lokale stoomproductie in balans te brengen en de hoeveelheid gedumpte overtollige stoom te verminderen.

Belangrijkste kenmerken

Een ENERGYNEST ThermalBattery™-systeem op basis van stoom slaat thermische energie op door stoom onder hoge druk te condenseren en vervolgens op verzoek stoom onder lage druk te genereren. Het doel is om het dumpen van overtollige stoom te verminderen door de energie op te slaan en onmiddellijk vrij te geven tijdens de kortstondige cyclische piekvraag in het lagedrukstoomnet.

 

Het systeem verhoogt de energie-efficiëntie en biedt flexibiliteit; twee belangrijke kenmerken voor industriële installaties in hun transitie naar een duurzame energietoekomst. De ThermalBattery™ kan hernieuwbare elektriciteit in balans houden (omgezet in warmte), industriële overtollige warmte terugwinnen en verschillende industriële processen voeden, die stoom nodig hebben. De batterij kan ook werken met andere thermische vloeistoffen, zoals thermische olie.

Thermal Battery

ThermalBattery™ – modules en systeem

Het modulaire energieopslagsysteem is schaalbaar en kan voor elke toepassing worden aangepast. De modules zijn samengesteld uit overvloedige, recyclebare en ongevaarlijke geomaterialen (staal en HEATCRETE®). Elke module (47 ton) heeft de grootte van een standaard 20 ft-zeecontainer, wat transport en installatie eenvoudig maakt.

Hoe werkt het systeem?

Wanneer het ThermalBattery™-systeem wordt opgeladen, wordt het gevoed met hogedrukstoom van de fabriek. De stoom stroomt van boven naar beneden door de modules, waarin de stoom condenseert en zijn latente warmte afgeeft aan de modules. Het verzadigde condensaat wordt opgeslagen in het drukvat.

 

Wanneer het ThermalBattery™-systeem ontlaadt, voert het lagedrukstoom terug naar de fabriek. Dit werkt door de stroming om te keren; het drukvat voedt de modules met condensaat dat in de modules verdampt tot stoom, parallel aan het gedeeltelijk flashen in het vat zelf. Dit dubbele verdampingsproces wordt geregeld door een reeks regelkleppen boven op het vat.

Systeemspecificaties

Opladen: 34 barg, afgekoelde oververhitting

Ontlading: 5 barg, droge stoom

Debiet: 1 – 5 ton/uur

Capaciteit: 5 ton

Levensduur ontwerp: 200.000 uur

Oplaad-/ontlaadcycli: 462.000

Ontwerpcode: EN 13445 + PED-richtlijn 2014/68/EU cat. IV, mod. G

Stoom–naar–stoom voor in balans houden van stoomnet

Voorkom stoomdumping door tijdsverschuiving van stoom

Industriële processen zijn meestal niet ontworpen op volatiliteit. Om stabiliteit te bereiken, moeten endothermische processen 24 uur per dag worden verwarmd of exothermische processen worden gekoeld, wat hoge kosten en belastingen van energiecentrales met zich meebrengt. Maar al te vaak leiden batchprocessen of onderbrekingen tot onevenwichtigheden tussen vraag en aanbod, waardoor reserveboilers moeten worden opgestart of stoom moet worden gedumpt.

 

Ons stoom-naar-stoomopslagsysteem vult precies deze leemte door hoge- of middendrukstoom op te slaan, in de tijd te verschuiven en in balans te brengen, zodat deze op aanvraag beschikbaar is. Zo wordt de echte balans bereikt die nodig is voor groenere industriële processen.

Voordelen van de toepassing

  • Warmte onmiddellijk koolstofvrij maken
  • Eenvoudig geld besparen
  • Automatisering optimaliseren
  • Leveringszekerheid verhogen

Meer casestudies