Avery Dennison neemt Europa’s grootste Concentrated Solar Thermal platform met thermische opslag in gebruik, in Turnhout, België

Avery Dennison commissions Europe’s largest Concentrated Solar Thermal platform and Thermal Storage unit in Turnhout, Belgium

written by

Share

Turnhout, België, [6] september 2023 – Avery Dennison, een toonaangevende wereldwijde fabrikant van verpakkingen en materialen, heeft vandaag Europa’s grootste Concentrated Solar Thermal platform met thermische opslag in gebruik genomen in haar productiefaciliteit in Turnhout, België. Het project voor hernieuwbare energie bevat een geconcentreerd thermisch zonne-energieplatform bestaande uit 2.240 oppervlaktespiegels, met een piekopbrengst van 2,7 GWh thermisch vermogen, en zes thermische opslagmodules met een capaciteit van 5 MWh thermisch vermogen.

 

Het platform voor hernieuwbare energie, bestaande uit een CST-veld en een thermische opslagunit, beslaat ongeveer 5.540 vierkante meter op de locatie en zal de grootste installatie van parabolische spiegels in combinatie met thermische energieopslag in een industriële omgeving in Europa zijn. In het bedrijf zal de totale installatie warmte leveren die overeenkomt met 2,3 GWh gasverbruik, waardoor de broeikasgasemissies van de fabriek jaarlijks met gemiddeld 9 procent zullen dalen – vergeleken met de huidige cijfers. Tijdens de zomermaanden en perioden met veel zonneschijn kan de installatie tot 100 procent van de warmtebehoefte van de fabriek dekken.

 

Het project is een samenwerking met AZTEQ, een organisatie die CST-faciliteiten bouwt, ontwikkelt en onderhoudt; ENERGYNEST, een leverancier van langdurige thermische energieopslag (TES); en de lokale gemeenschapsgroep Campina Energie, die hielp met een deel van de projectfinanciering rond te krijgen.

 

Het CST-platform – gebouwd door Azteq – zal energie uit direct zonlicht concentreren in een collectorbuis gevuld met absorptievloeistof, zoals thermische olie. Bovendien wordt de thermische energie uit dit proces opgeslagen in de ThermalBatteryTM van ENERGYNEST en kan op verzoek verzonden als veilige, groene warmte. In combinatie met de zes batterijmodules kan het CST-platform dag en nacht op verzoek thermische energie met een hoge temperatuur produceren en verzenden. De zonneparabolen, de warmteopslag en het warmtedistributiesysteem van de productiefaciliteit van Avery Dennison zijn allemaal verbonden door de Balance of Plant (BoP) van AURA GmbH & Co. KG. De BoP wordt gebruikt voor het verplaatsen van warmte tussen de warmtebronnen en koellichamen.

 

Door koolstofvrije zonne-energie te leveren, zal het project helpen warmte te leveren om droogovens te laten werken, die worden gebruikt tijdens het coatingproces van drukgevoelige zelfklevende producten die op de locatie worden gemaakt. Deze producten worden gebruikt in de auto- en bouwindustrie, en voor medische apparatuur en persoonlijke verzorging.

 

De financiering kwam tot stand via Campina Energie, dat zich bezighoudt met groene energieprojecten en meer dan 1.000 inwoners van Turnhout vertegenwoordigt. De thermische batterij-installatie ENERGYNEST werd gefinancierd door het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie. Het CST-platform van Azteq wordt gedeeltelijk gefinancierd door de Vlaamse overheid via de oproep ‘Groene Warmte’. De BoP is ontwikkeld in het onderzoeksproject genaamd #MODULUS dat gedeeltelijk wordt gefinancierd door het Duitse ministerie van Economische Zaken en Klimaatacties.

 

Tinne Van der Straeten, Belgisch minister van Energie, licht het project toe: “Het grootste energiepotentieel hebben we zelf in handen. Hier in Turnhout bewijzen Avery Dennison, Azteq, ENERGYNEST en Campina Energie dat, door de ingebruikname van Europa’s grootste Concentrated Solar Thermal platform met thermische opslag . De overgang naar hernieuwbare energie is de enige weg naar een duurzame toekomst. Investeringen in innovatieve hernieuwbare energiebronnen, zoals dit project in Turnhout, zullen onze koolstofuitstoot verlagen en een positief effect hebben op de klimaatverandering. Ik ben trots op de actieve betrokkenheid en de enthousiaste steun van de inwoners van Turnhout, samengebracht door Campina Energie. Alleen door samen te werken kunnen we de klimaatcrisis aanpakken.”

 

“We hebben grote ambities om klimaatverandering aan te pakken en netto-nul emissies te bereiken tegen 2050. Om deze doelen te bereiken zullen we onze industriële processen onder de loep nemen en mogelijkheden identificeren om nieuwe technologieën te implementeren die onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen koolstofvrij maken en verminderen. De succesvolle ingebruikname van het project in Turnhout is een grote stap voorwaarts in onze duurzaamheidsplannen,” zegt Mariana Rodriguez, General Manager van Avery Dennison in Europa.

 

Christian Thiel, CEO ENERGYNEST, voegt hieraan toe: “Avery Dennison effent het pad voor een duurzamere en modernere industriële sector in Europa. Bedrijven in alle sectoren overwegen hoe ze het beste hun afhankelijkheid van fossiele brandstoffen kunnen verminderen en activiteiten met een hoge uitstoot, zoals warmteproductie, kunnen decarboniseren, terwijl ze betaalbare, betrouwbare goederen en diensten blijven leveren aan consumenten. Wij zullen helpen deze problemen op te lossen door de energiekosten te verlagen, de schaalvergroting van betrouwbare hernieuwbare energie zoals CST te ondersteunen en de warmteproductie koolstofvrij te maken.”

 

Koen Vermout, CEO van Azteq, gaf commentaar op het potentieel van het project om een gezamenlijke toekomst voor groenere industriële warmte te creëren. “Dit project zal enorm renderen voor het bedrijf en de lokale gemeenschap door de koolstofvoetafdruk van de fabriek te helpen verkleinen, het energieverbruik te verlagen en een betrouwbare thermische energievoorziening te garanderen voor de productieactiviteiten tijdens de hele levensduur.”

 

Jef Van Eyck, voorzitter energiecoöperatie CAMPINA ENERGIE bevestigde opnieuw het enthousiasme van de gemeenschapsgroep voor het hernieuwbare energieproject. “Sinds 2017 hebben we samengewerkt met Avery Dennison in de productie van windenergie. We zijn trots om opnieuw samen te werken door dit duurzame energieproject te steunen. Dit soort projecten, uitgevoerd met verschillende partners, helpen de Kempen naar haar doel om klimaatneutraal te worden, de afhankelijkheid van dure, geïmporteerde energie te verminderen en onze economie te versterken. En wat nog belangrijker is: Campina Energie brengt burgers samen om deel uit te maken van deze projecten en te werken aan de noodzakelijke energietransitie.”

 

Samen met de lokale gemeenschap van Turnhout is Avery Dennison ook van plan om schapen in plaats van grasmaaiers de velden en het gras voorbij de spiegelinstallatie te laten begrazen om de biodiversiteit op het terrein te ondersteunen. Zogenaamde “zonnebegrazing” is een gebruikelijke praktijk als onderdeel van “agrivoltaics” en wordt al gebruikt voor zonne- en PV-installaties als een manier voor beide industrieën om dezelfde grond te gebruiken, en is niet schadelijk voor de dieren.

 

###

 

Over Avery Dennison:

Avery Dennison Corporation (NYSE: AVY) is een wereldwijd opererend materiaalwetenschappelijk bedrijf, gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren van een grote verscheidenheid aan etiketten en functionele materialen. De producten van het bedrijf, die in bijna elke belangrijke industrie worden gebruikt, omvatten drukgevoelige materialen voor labels en grafische toepassingen; tapes en andere hechtoplossingen voor industriële, medische en retail toepassingen: tags, labels en versieringen voor kleding; en radiofrequentie -identificatie (RFID) oplossingen voor retailkleding en andere markten. Het hoofdkantoor is gevestigd in Glendale, Californië, en het bedrijf heeft meer dan 32.000 werknemers in meer dan 50 landen. De gerapporteerde omzet in 2020 bedroeg $7 miljard. Voor vragen aan de media kunt u contact opnemen met ilse.van.der.linden1@eu.averydennison.com.

 

Over Azteq:

Azteq is een Belgisch bedrijf dat zich toelegt op de engineering en bouw van thermische zonnecentrales die tot 400 C° produceren voor industriële processen (stoom, thermische olie, warm water,…). Er worden zeer efficiënte parabolische doorvoeren en vacuümcollectorbuizen gebruikt voor een optimale absorptie van de geconcentreerde zonnestraling. AZTEQ biedt zowel EPC-contracten (Engineering, Procurement & Contracting) als warmte als een dienst door exploitatiecontracten over een periode van 20 tot 30 jaar. Voor vragen aan de media kunt u contact opnemen met peter.vandeurzen@azteq.be .

 

Over ENERGYNEST:

ENERGYNEST, opgericht in 2011, loopt voorop op het gebied van opslag van thermische energie. De ThermalBatteryTM van het bedrijf levert veilige, groene energie om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen in energiesystemen en industriële processen met een hoge koolstofuitstoot te verminderen. De thermische batterijen van het bedrijf maken de groei van hernieuwbare energiebronnen mogelijk zonder beperkingen van het elektriciteitsnet en ondersteunen de industrie bij het recyclen van warmte en stoom voor later gebruik. Onze technologie is flexibel en kan helpen om verspreide industriële locaties koolstofvrij te maken. De thermische batterijen zijn nu verkrijgbaar en verlagen de energiekosten en de koolstofuitstoot. De technologie is snel te installeren, eenvoudig te schalen en geeft klanten zekerheid over levering en prijs. Voor vragen aan de media kunt u contact opnemen met msc@energy-nest.com .

 

Over Campina Energie:

Campina Energie is een Kempische coöperatie die werd opgericht in maart 2015. De coöperatie brengt 1800 burgers samen om te investeren in hernieuwbare energie en energiebesparing in de Kempen. Sinds 2015 participeren we in 9 windmolens, installeerden we 45 PV-installaties bij gemeentebesturen, ziekenhuizen, scholen, etc. en adviseerden we zo’n 450 mensen bij hun persoonlijke energietransitie.Voor mediavragen kunt u contact opnemen met info@campinaenergie.be .

Latest News

In gesprek met Carlijn Lahaye na haar eerste jaar als Managing Director van ENERGYNEST Nederland

Met de ISO-certificering voor het eigen kwaliteitsmanagementsysteem blijft ENERGYNEST streven naar naleving van de hoogste normen en continue verbetering van zijn interne processen.

Avery Dennison, een toonaangevende wereldwijde fabrikant van verpakkingen en materialen, heeft vandaag Europa's grootste Concentrated Solar Thermal platform met thermische opslag in gebruik genomen in haar productiefaciliteit in Turnhout, België.