Zonne-energie

Inhoud

Zonne-energie, ook wel zonne-energie genoemd, verwijst naar de energie die uit de zon wordt gehaald. Het is een van de belangrijkste pijlers van hernieuwbare energie en speelt een cruciale rol in de energietransitie om op een duurzame manier aan de wereldwijde energiebehoefte te voldoen.

Basics van zonne-energie

De zon zendt een bijna onuitputtelijke hoeveelheid energie in de vorm van licht en warmte naar de aarde. Met behulp van technologische innovaties kan deze energie worden omgezet in bruikbare vormen zoals elektriciteit of warmte.

Toepassingsgebieden van zonne-energie

De belangrijkste toepassingsgebieden van zonne-energie zijn fotovoltaïek (PV) en zonthermische systemen. Terwijl fotovoltaïek direct zonlicht omzet in elektriciteit, gebruikt zonthermie de warmte van de zon om water te verwarmen of elektriciteit op te wekken.

Energieopslag voor de industrie

Een van de belangrijkste problemen van zonne-energie is de intermitterende aard ervan. Om een 24/7 energiebron te garanderen, zijn energieopslagoplossingen nodig. Vooral in industriële toepassingen kan de juiste opslagtechnologie helpen bij de decarbonisatie van de productie en het verhogen van de leveringszekerheid.

ThermalBattery™ van ENERGYNEST

De ThermalBattery™ van ENERGYNEST maakt de opslag van thermische energie uit zonthermie mogelijk en de omzetting ervan in elektriciteit, warmte en stoom naar behoefte. Hierdoor draagt het aanzienlijk bij aan het verhogen van de leveringszekerheid, terwijl het tegelijkertijd kosten vermindert en de CO2-voetafdruk minimaliseert.

Voordelen van thermische energieopslag

Vergeleken met traditionele opslagoplossingen, zoals gesmolten zoutsystemen, biedt de ThermalBattery™ aanzienlijke kostenbesparingen, een niet-corrosieve omgeving en maakt het extra componenten, zoals speciale pompen, overbodig.

Uitdagingen en oplossingen

Een belangrijk obstakel bij het gebruik van zonne-energie is de schaalbaarheid en economische rentabiliteit. De ThermalBattery™-technologie biedt hier een effectieve oplossing, die gepaard gaat met lagere investerings- en operationele kosten, en daardoor bijdraagt aan de kostenefficiëntie van zonne-installaties.

Conclusie

Zonne-energie heeft het potentieel om een belangrijke bijdrage te leveren aan de wereldwijde energietransitie. Door innovatieve opslagtechnologieën, zoals de ThermalBattery™ van ENERGYNEST, kunnen de uitdagingen van intermitterendheid en economische levensvatbaarheid worden overwonnen, waardoor zonne-energie een betrouwbare energiebron voor de industrie wordt.

Vertel ons over uw energiebehoeften en wij helpen u bij het vinden van een innovatieve oplossing voor hernieuwbare opslag – precies hier en precies nu.

Vertel ons over uw energiebehoeften en wij helpen u bij het vinden van een innovatieve oplossing voor hernieuwbare opslag – precies hier en precies nu.

In gesprek met Carlijn Lahaye na haar eerste jaar als Managing Director van ENERGYNEST Nederland

Met de ISO-certificering voor het eigen kwaliteitsmanagementsysteem blijft ENERGYNEST streven naar naleving van de hoogste normen en continue verbetering van zijn interne processen.

Avery Dennison, een toonaangevende wereldwijde fabrikant van verpakkingen en materialen, heeft vandaag Europa's grootste Concentrated Solar Thermal platform met thermische opslag in gebruik genomen in haar productiefaciliteit in Turnhout, België.